Duurzame inzetbaarheid stimuleren [12 voorbeelden]
27-07-2021

Duurzame inzetbaarheid stimuleren [12 voorbeelden]

Als werkgever wil je dat je medewerkers vitaal en met plezier naar hun werk gaan. Duurzame inzetbaarheid is beleid waarbij je de gezondheid, productiviteit en algehele vitaliteit onder je medewerkers stimuleert. Met als gevolg dat jouw organisatie meer succesvol wordt en competitief in de markt blijft. In dit artikel geven we voorbeelden om duurzame inzetbaarheid te stimuleren, van fysieke tot mentale gezondheid.

De fysieke gezondheid van je medewerkers

De gemiddelde leeftijd van Nederlanders stijgt. We worden ouder, werken langer en er worden minder kinderen geboren. Deze trends hebben invloed op de arbeidsmarkt. Vitaliteit begint bij een goede fysieke gezondheid en met minstens 45 jaar aan je werkzame leven is het belangrijk om in die (fysieke) gezondheid te investeren.

1. Bied gezonde voedingskeuzes aan

Eén van de simpelste manieren om een gezond eetpatroon te stimuleren is het lunch- en snackmenu kritisch onder de loep te nemen. Wat er niet is, kan geen schade doen. Kijk welke mogelijkheden er bij de catering zijn om gezonde alternatieven aan te bieden en geef het een leuk ‘jasje’. Bijvoorbeeld gezonde salades en sappen op ‘Maandag Detox Day’. En zorg voor voldoende gezonde snacks om de energiedip te voorkomen!

duurzame inzetbaarheid voorbeelden

2. Stimuleer sport en beweging

Beweging is voor een goede fysieke gezondheid natuurlijk enorm belangrijk, maar het is niet iets dat snel op werk gestimuleerd wordt. De meeste werknemers zitten het grootste deel van de dag en we weten allemaal dat zitten het nieuwe roken is. Als werkgever heb je een belangrijk aandeel om de beweging die we op werk missen op andere manieren te stimuleren. Bijvoorbeeld met een wekelijkse bootcamp of het dagelijkse blokje om na de lunch. Je kunt ook als secundaire arbeidsvoorwaarde (korting op) een sportschool abonnement bieden.

3. Laat je medewerkers staand en zittend werk afwisselen

Als werkgever kun je het vele zitten ook op een productieve manier oplossen. Je kunt er als team bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van de meetings staand te doen. Handig als hier een vergaderruimte voor ingericht is met hoge tafels om je laptop op te kunnen plaatsen. Een andere mogelijkheid is je werknemers een zit/sta-bureau aan te bieden, zodat ze op ieder gewenst moment kunnen wisselen van positie.

Stress bij je medewerkers

Langdurige blootstelling aan stress heeft negatieve invloed op productiviteit, werkplezier en uiteindelijk ook de gezondheid. Volgens ArboNed is stressgerelateerd verzuim in 2020 ruim 20% van het totale verzuim. Dit maakt dat het verminderen van stress een cruciaal onderdeel is van duurzame inzetbaarheid.

4. Stimuleer het gebruik van planning tools

Je wilt je medewerkers natuurlijk zoveel mogelijk beschermen tegen werkstress en een burn-out. Het liefst zet je al de nodige structuren op om in te zetten op voorkomen in plaats van genezen. Zo helpt een planning tool (zoals ClickUp of Jira) je medewerkers om hun werklast te verdelen en taken in te plannen. Op die manier behouden ze het overzicht en kan stress voorkomen worden.

5. Laat je medewerkers doelen stellen

Vitaliteit moet voor het grootste gedeelte vanuit je medewerkers intern komen. Wil je gezonder leven, productiever werken en stress verminderen? Dan zal je zelf de stappen moeten zetten. Een werkgever kan je de middelen aanreiken, de medewerker zal ze moeten inzetten. Een belangrijke stap bij verbetering is het stellen van doelen. En die zijn voor iedereen uniek. Voor de ene medewerker is meer bewegen een (persoonlijk) doel terwijl voor de andere collega het stressloos managen van verschillende projecten een uitdaging is. Door doelen te stellen behoud je de focus en motivatie, wat op zichzelf al stressverlagend werkt.duurzame inzetbaarheid voorbeelden

6. Vermijd onrealistische deadlines

Deadlines kunnen een grote aanstichter van stress zijn. Ze verhogen namelijk (onnodig) de druk op je medewerkers, zeker wanneer de deadlines onrealistisch zijn. Wanneer je als facility manager deadlines stelt met opdrachtgevers of leveranciers, neem dan de agenda’s van je team mee in beschouwing. Zo weet je zeker dat je team de afspraken zonder stress kan nakomen.

7. Stimuleer medewerkers om belangrijkste taken weg te werken

Iedereen heeft weleens bepaalde werkzaamheden of -taken waar je geen zin in hebt. Juist het prioriteren van je taken en het snel afwerken van die minst ‘leuke’ taken helpt je om stress te verlagen. Lees hier hoe je dit op een leuke manier aanpakt.

8. Laat je medewerkers weggaan bij hun scherm

We hebben allemaal weleens momenten waarop de druk ons even te veel wordt. Een project loopt even stroef, een bedrijfsevenement komt er bijna aan of er loopt een bestelling bij een leverancier niet goed. Allemaal momenten waarop je het liefst even van je werk wegloopt om je hoofd leeg te maken. Als werkgever is het belangrijk om juist deze momenten te stimuleren. Dit zijn de momenten waarop je medewerkers namelijk op kunnen laden, de situatie rustig kunnen analyseren en na afloop betere, meer doordachte keuzes kunnen maken.

Mentale gezondheid van je medewerkers

Duurzame inzetbaarheid gaat verder dan de fysieke gezondheid en de stressniveaus van je medewerkers. Een belangrijk onderdeel van vitaliteit dat we met duurzame inzetbaarheid willen stimuleren, is de mentale gezondheid van medewerkers. Gelukkige en vitale medewerkers verzuimen minder en zijn productiever. Lees de volgende voorbeelden om duurzame inzetbaarheid rondom dit thema te versterken.

9. Geef je werknemers autonomie

Sommige bedrijven hebben strakke regels vanuit het management over de gang van zaken en werkprocessen. Dat is meestal niet het ideale werkklimaat voor werknemers. Zij worden juist gelukkig van eigen inbreng en de mogelijkheid om hun werkzaamheden naar eigen inzicht uit te voeren. Deze vrijheid en eigen verantwoordelijkheid noemen we ook wel ‘autonomie’ en verhoogt het werkplezier en het vertrouwen dat werknemers in zichzelf hebben.duurzame inzetbaarheid voorbeelden

10. Geef je medewerkers inspraak

Medewerkers zijn het belangrijkste kapitaal van je organisatie, zij zorgen ervoor dat je bedrijf draait. Ze hebben meningen, visies en kennen de gang van zaken binnen het bedrijf als geen ander. Die visies zijn het waard om gehoord te worden. Het levert niet alleen nieuwe inzichten op, maar verhoogt ook de medewerkersbetrokkenheid.

11. Geef je medewerkers ruimte om te leren

Investeer in de kennis, vaardigheden en competenties van je mensen! Medewerkers die gedurende hun loopbaan blijven leren en ontwikkelen zijn vitaler, gelukkiger en werken langer door.

12. Stimuleer de duurzame inzetbaarheid op maat

Iedere werknemer is anders en zal profijt hebben van andere vormen van duurzame inzetbaarheid. Het is belangrijk om dit beleid op maat aan te bieden en als manager het gesprek aan te gaan met je medewerkers: wat is hun eigen visie en wat zijn hun eigen doelen?

Duurzame inzetbaarheid is beleid dat niet alleen vanuit de organisatie gestuurd moet worden. Het is juist beleid waarbij de input en sturing van medewerkers leidend is en waarbij (facility) managers moeten zorgen voor een persoonlijke aanpak. Staat duurzame inzetbaarheid hoog op jouw prioriteitenlijst maar heb je hier advies over of hulp bij nodig? Dan kan Yask je helpen.

Neem contact met ons op

Meer blogs