Hoe kun je als facility manager helpen een burn-out te voorkomen bij medewerkers?
2-06-2020

Hoe kun je als facility manager helpen een burn-out te voorkomen bij medewerkers?

1. Praat over burn-outs

Als facility managers praten over burn-outs en hier informatie over verspreiden creëren ze een omgeving waarin medewerkers open en eerlijk kunnen communiceren. Dit kan zowel zijn over de werkdruk, verantwoordelijkheden en de balans tussen werk en privéleven. Als een burn-out een genormaliseerd gespreksonderwerp is, zal het voor medewerkers gemakkelijker zijn om erover te praten en voor facility managers om de oorzaken en waarschuwingsborden te herkennen. Zo kan er tijdig over oplossingen nagedacht worden om medewerkers te helpen met een burn-out om te gaan.  

2. Verwacht niet dezelfde productiviteit

Medewerkers met een groot verantwoordelijkheidsgevoel zullen er alles aan doen om dezelfde productiviteit te behalen. Sommige werkzaamheden kosten meer energie als ze vanuit huis worden gedaan. Video vergaderen bijvoorbeeld, het loopt meestal niet vlekkeloos, je praat gemakkelijker door elkaar heen en het is een stuk minder persoonlijk. Daarnaast is er thuis meer afleiding door bijvoorbeeld een gezin, een partner die ook thuis moet werken of rondlopende kinderen. Laat medewerkers duidelijk weten dat ze thuis vrijer zijn in het inplannen van hun werktijd en ze de lat lager voor hunzelf mogen leggen. Speel hier actief op in en attendeer medewerkers er dagelijks op.

3. Geef een spontane vrije middag

Om de kans op een burn-out te verkleinen kun je medewerkers een spontane vrije middag geven. Zonder dat ze hiervoor hun eigen verlofdagen hoeven aan te spreken. Je toont hiermee niet alleen begrip voor de situatie, je stimuleert ook een betere werk en privébalans. Door medewerkers te laten opladen straal je uit dat je vrije tijd belangrijk vindt.

4. Stimuleer stress verlagende activiteiten

Soms kunnen de meest banale activiteiten de eenvoudige hulpmiddelen zijn om stress tegen te gaan. Gezien er geen grootschalige activiteiten georganiseerd kunnen worden vanwege de coronacrisis, kun je medewerkers wel steunen door bij te dragen aan deze activiteiten. Denk bijvoorbeeld aan een massage voor elke medewerker, een les yoga om te proberen of een virtuele teamlunch. Als facility manager moet je voorkomen dat een punt wordt bereikt waardoor een medewerker zo diep in een burn-out zit dat dit leidt tot verzuim, een hoog verloop en slechte werkprestaties.

5. Geef complimenten

Waardering krijgen voor het werk wat wordt verricht is essentieel om geluk in het werk te kunnen ervaren. Het activeert het beloningscentrum in ons brein. De hoeveelheid dopamine neemt toe en dat geeft een goed gevoel. In tijden van meer stress, onwetendheid en onzekerheid is het belangrijk om medewerkers genoeg complimenten te geven. Wacht niet met het geven van complimenten tot aan het einde van de werkdag of de week, maar geef hem meteen na een afgeronde taak van een medewerker. Geef niet alleen complimenten over de vaardigheden, maar ook de houding van medewerkers.

 

Tot slot

Als je medewerkers nog veel vanuit huis werken, plan dan voldoende 1-op-1 virtuele koppen koffie in. Neem de tijd om erachter te komen hoe het gaat met je medewerkers, niet alleen qua werk maar ook privé. Het gevoel geven dat je er bent voor je medewerkers creëert ruimte om open en eerlijk te communiceren over hoe ze zich voelen en waar te tegenaanlopen.

Meer blogs