Uitstroom van personeel voorkomen: wat kun je doen?
11-08-2020

Uitstroom van personeel voorkomen: wat kun je doen?

Het begint bij duidelijke verwachtingen

Retentie begint bij het begin: Hebben medewerkers het gevoel dat ze een duidelijk beeld hebben van de functie, het bedrijfsbeleid en hoe prestaties worden gemeten? Wanneer medewerkers hier geen duidelijkheid over hebben en niet weten wanneer ze worden geëvalueerd, kan dit enorm frustrerend zijn en hen in de verleiding brengen om ergens anders werk te zoeken.

Een eenvoudige oplossing: Wees transparant naar je (nieuwe) medewerkers vanaf dag één over hun takenpakket, het bedrijfsbeleid en -cultuur en geef je medewerkers regelmatig feedback. Zorg ervoor dat dit beleid op een eerlijke manier wordt toegepast om te voorkomen dat het averechts werkt.

Vier successen en erken hun waarde

De werknemers binnen jouw organisatie vormen samen het grootste percentage die dagelijks bijdragen aan het succes van je bedrijf. Zorg er dus voor dat ze zich gerespecteerd en gewaardeerd voelen en eerlijk worden behandeld door collega's en het management.

Mensen zijn zo gemaakt dat ze erkenning en waardering nodig hebben om gemotiveerd te blijven op de werkvloer. Een eenvoudige “dankjewel” is een goede eerste stap, maar er zijn andere dingen die je kunt doen om daadwerkelijk toegevoerde waarde te geven aan het leven van de medewerkers.

Het vieren van grote, en misschien nog wel belangrijker, kleine overwinningen is essentieel om dankbaarheid te tonen richting de medewerkers. Denk bijvoorbeeld aan bonussen, promoties, geschenken of betaalde vrije tijd.

Zorg voor open communicatie

Open communicatie tussen medewerkers en het management draagt bij aan het gevoel van gemeenschap en een gezamenlijk doel. Bijeenkomsten, fysiek of digitaal, zijn belangrijk om medewerkers aan te moedigen ideeën aan te dragen, vragen te stellen en openhartig tegen hun managers te spreken. Zo’n “open-deurbeleid” helpt medewerkers het gevoel te hebben dat ze gewaardeerd worden en dat hun inbreng gehoord zal worden.

Als medewerkers zich vrij voelen om hun mening te geven, hun ideeën te delen en conflicten aan te pakken verbetert de werkcultuur. Als facility manager moet je je dus openstellen en inzetten voor deze vorm van open, transparante en respectvolle communicatie. Zorg ervoor dat je elk teamlid aanmoedigt om op deze manier te communiceren. Op deze manier vergroot je het vertrouwen van medewerkers in het management wat een belangrijke factor is voor het behoud van medewerkers.

Een goede bedrijfscultuur is cruciaal

We brengen het grootste gedeelte van onze dagen door op onze werkplek. Hier wordt het verschil gemaakt in hoe we ons voelen. Een bedrijfscultuur die klopt met de persoonlijke normen en waarden van medewerkers zorgt voor meer loyaliteit naar het bedrijf toe.

Een goede culturele fit bij het aannemen van personeel heeft invloed op het personeelsverloop. Voor die culturele fit moeten organisaties eerst uitzoeken wat hun bedrijfscultuur precies is, en deze definiëren. Hoe ga je met je medewerkers om en hoe gaan ze met elkaar om?

Wat moet terugkomen in een goede bedrijfscultuur?

  • Medewerkers willen zich onderdeel voelen van het grotere geheel;
  • De normen en waarden van de medewerkers passen bij die van het bedrijf;
  • Vanuit intrinsieke motivatie moeten medewerkers een bijdrage willen leveren;
  • Medewerkers willen het gevoel hebben dat ze worden gerespecteerd door managers en collega’s onderling;
  • Waardering is belangrijk zodat medewerkers het gevoel hebben dat ze goed genoeg zijn.

De bedrijfscultuur ontstaat overal waar mensen samenkomen. Het is belangrijk dat overal dezelfde normen en waarden gelden. Als facility manager heb je een belangrijke voorbeeldfunctie naar je medewerkers toe en draag je bij aan de bedrijfscultuur binnen jouw organisatie. 

Zijn er duidelijke carrièremogelijkheden?

Een veelvoorkomende reden van het verloop van medewerkers is dat medewerkers een gebrek aan carrièremogelijkheden ervaren. Zonder het gevoel van voortgang binnen een bedrijf worden medewerkers bewust van het feit dat ze gaan vastlopen. Het gevolg? Ze gaan op zoek naar andere bedrijven waar die doorgroeimogelijkheid er wel is.

Om de betrokkenheid van je medewerkers op gang te brengen en te houden kun je opleidingen of andere ontwikkelingsmogelijkheden aanbieden. Dit zorgt niet alleen voor een positief effect op de medewerker zelf, maar medewerkers die meer en betere vaardigheden krijgen zijn ook goed voor de organisatie.

Als facility manager kun je ook helpen bij de loopbaanontwikkeling van je medewerkers door elk kwartaal een gesprek te plannen op basis van hun voortgang, prestaties en carrièrepad.

Begrijp waarom medewerkers blijven

Weinig bedrijven nemen de tijd om te begrijpen waarom medewerkers blijven. En dat terwijl juist veel bedrijven standaard gesprekken voeren wanneer een medewerker besluit ontslag te nemen. Als je inzicht wilt krijgen in wat er juist voor zorgt waarom iemand blijft, heb je informatie die van onschatbare waarde kan zijn voor je bedrijfsbeleid. Je kunt deze informatie gebruiken om je strategie te optimaliseren voor het behoud van medewerkers. De sleutel naar dit stukje succes is om altijd open te staan voor feedback en een open communicatie te waarborgen.

Waar komt het bij retentie op neer?

Zorg dat je je medewerkers behandelt op een integere manier. Ze hebben hun eigen behoeften, persoonlijke leven en doelen die van nature je respect zouden moeten verdienen. Als het beleid van je bedrijf allemaal overeenkomt met hoe je medewerkers behandeld moeten worden, ben je goed op weg om tevreden medewerkers te houden voor de lange termijn.

Meer blogs